Meny

Hvorfor profilering?

 I dag handler det i stor grad om å bli sett.
  
Som forbruker opplever hver og en av oss et stort press fra mange
kanaler der alle slåss om vår oppmerksomhet.
 
Reklame-kameratene AS hjelper deg til å gjøre riktig profileringsvalg. Hva passer meg best? Er det profilering på bil, vindu, skilt, klær, strøartikler osv. Mange ganger er det vanskelig å bestemme seg for hva en skal gjøre. Sammen med deg ser vi på hvordan du kan få best utnyttet markedsbudsjettet ditt.
 
Eksempel på type valg:
Hvilken type profilklær bør du bruke? Hvilken farge passer best til din profil, og de som skal bruke dem? I samarbeid med deg rådgir vi deg på valg av klær, logostørrelse og plassering ut fra tiltenkt bruksområde.
 
Kontakt en reklamekamerat for en uforpliktende samtale om profilering.
Hvem vet, kanskje blir akkurat denne samtalen med på å gjøre din bedrift mer lønnsom?